همایش علمی رفتار سنجی پوسته زمین با تحلیل اطلاعات ایستگاه های دائم GPS شبکه IPGN , 2008-10-15

عنوان : Possibility of crustal deformation research using permanent GPS data of IPGN - NE Iran ( امکان سنجی مطالعات تغییر شکل پوسته زمین در شمال شرق ایران با استفاده از داده های شبکه GPS دائم ایران )

نویسندگان: سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به امکان اندازه گیری تغییر شکل پوسته زمین در شمال شرق ایران با استفاده از داده های مشاهداتی 14 ایستگاه دائم جی پی اس سازمان نقشه برداری پرداخته ایم. وقوع زمینلرزه های متعدد تاریخی و معاصر در این بخش از ایران حاکی از تکتونیک فعال منطقه می باشد، لذا مطالعه بر روی نحوه و میزان حرکت پوسته زمین می تواند کمک بسیار موثری در ارزیابی های خطر زمینلرزه باشد. در این میان مطالعات ژئودتیک و بالاخص استفاده از جی پی اس ابزار بسیار مناسبی را جهت مطالعات حرکت پوسته ای در اختیار ما قرار می دهد. توزیع مناسب ایستگاه های جی پی اس و طول دوره برداشت داده، از پارامترهای مهم در پایین آوردن خطای اندازه گیری می باشد. جهت محور اصلی فشارشی استرین در منطقه مورد مطالعه شمال-شمال شرق؛ جنوب-جنوب غرب میباشد که تطابق خوبی با جهت حرکت صفحه ایران دارد.بررسی بر روی سری های زمانی ایستگاه های جی پی اس نشان میدهد که میبایستی تصحیح خاصی بر روی داده های شبکه اعمال گردد و حرکات اضافی که ناشی از عواملی غیر از حرکات تکتونیکی دارد می بایستی از تمامی داده ها خارج گردند.

کلمات کلیدی

, تغییر شکل پوسته, ایران, GPS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005014,
author = {حسینی, سیدکیوان},
title = {Possibility of crustal deformation research using permanent GPS data of IPGN - NE Iran},
booktitle = {همایش علمی رفتار سنجی پوسته زمین با تحلیل اطلاعات ایستگاه های دائم GPS شبکه IPGN},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تغییر شکل پوسته، ایران، GPS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Possibility of crustal deformation research using permanent GPS data of IPGN - NE Iran
%A حسینی, سیدکیوان
%J همایش علمی رفتار سنجی پوسته زمین با تحلیل اطلاعات ایستگاه های دائم GPS شبکه IPGN
%D 2008

[Download]