تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (27), شماره (4), سال (1995-11) , صفحات (805-816)

عنوان : Application of Linguistic Findings in Translation ( کاربرد یافته‌های زبان شناسی در ترجمه )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان شناسی در دهه‌های اخیر جای خود را در میان علوم مرتبط با زبان بازکرده است و علوم مزبور از یافته‌های آن بهره‌برده‌اند. در این مقاله نویسنده ضمن بررسی و توضیح برخی نظریه‌های مهم زبان‌شناسی، به بحث درباره عدم ارتباط زبان‌شناسی با ترجمه می‌پردازد و دلایل اصلی این عدم ارتباط و نیز کاربرد یافته‌های مکتب‌های نوین و متأخر زبان شناسی در شناخت ترجمه و فن آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این بررسی اصول اساسی هر مکتب و نظرات مهم زبان‌شناسان پیرو یک مکتب مطرح شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در ارتباط با ترجمه تبیین می‌گردد.

کلمات کلیدی

, ساختارگرایی و ترجمه, نظریه گشتاری و ترجمه, نسبیت زبانی و ترجمه , نظریه کارکردگرایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005016,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {Application of Linguistic Findings in Translation},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1995},
volume = {27},
number = {4},
month = {November},
issn = {1735-1596},
pages = {805--816},
numpages = {11},
keywords = {ساختارگرایی و ترجمه- نظریه گشتاری و ترجمه- نسبیت زبانی و ترجمه - نظریه کارکردگرایی-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Application of Linguistic Findings in Translation
%A هاشمی, محمدرضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1995

[Download]