علوم آب و خاک, سال (2002-2)

عنوان : Effect of amino acid supplementation on broiler chicken performance after severe early feed restriction ( بررسی آثار محدودیت غذایی شدید در اوایل دوره پرورش و مکمل اسید آمینه در دوره تغذیه مجدد بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمد مولایی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005088,
author = {مولایی, محمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن},
title = {Effect of amino acid supplementation on broiler chicken performance after severe early feed restriction},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2002},
month = {February},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of amino acid supplementation on broiler chicken performance after severe early feed restriction
%A مولایی, محمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2002

[Download]