دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (18), شماره (1), سال (2006-6) , صفحات (1-20)

عنوان : ( تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز )

نویسندگان: علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخار، ضمن فرآیند انبساط در طبقات کم فشار توربین ها ابتدا سرد شده و سپس به واسطه پدیده جوانه زایی به یک مخلوط دو فازی تبدیل می گردد. در این مقاله یک روش عددی برای حل جریان دو بعدی و دو فازی بخار در پاساژ تیغه ها ارائه شده و ویژگی هایی چند از جریان دوفازی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تایم مارچینگ, توربین, جیمسون, جوانه زایی, غیر لزج, فوق سرد, پایاژ تیغه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005089,
author = {تیمورتاش, علیرضا and مه پیکر, محمدرضا},
title = {تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2006},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {1028-3080},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {تایم مارچینگ، توربین، جیمسون، جوانه زایی، غیر لزج، فوق سرد، پایاژ تیغه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز
%A تیمورتاش, علیرضا
%A مه پیکر, محمدرضا
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2006

[Download]