پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران, سال (2007-4)

عنوان : ( بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECD )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , سعید پیغمبری سرمزده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثرات دو طرفه نوسانات قیمت سبد نفتی اوپک و رشد اقتصادی هفت کشور عمده OECD یعنی آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن طی سالهای1980- 2005 می‌پردازد. الگوی مورد استفاده، خودبازگشت برداری (VAR) و داده‌ها به صورت فصلی می‌باشد. نتایج بدست آمده از آزمون همگرایی بلندمدت، توابع واکنش به ضربه، تجزیه واریانس و آزمون علیت گرنجری نشان می‌دهند که اثر تغییر قیمت سبد نفتی اوپک بر سطح تولید ناخالص داخلی واقعی این کشورها، محدود به کوتاه‌مدت است. به علاوه، جهت علیت از نرخ رشد قیمت سبد نفتی اوپک به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هر یک از این کشورها می باشد، ولی عکس این جهت برقرار نمی‌باشد. همچنین ذخیره‌سازی نفت توسط کشورهای OECD، اثری منفی بر قیمت سبد نفتی اوپک و اثری مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها در قبال شوک‌های قیمتی نفت دارد.

کلمات کلیدی

, قیمت نفت, رشد اقتصادی, الگوی خود بازگشت برداری, OECD , اوپک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005090,
author = {فلاحی, محمدعلی and پیغمبری سرمزده, سعید},
title = {بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECD},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران},
year = {2007},
month = {April},
issn = {1735-0298},
keywords = {قیمت نفت، رشد اقتصادی، الگوی خود بازگشت برداری، OECD ، اوپک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECD
%A فلاحی, محمدعلی
%A پیغمبری سرمزده, سعید
%J پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران
%@ 1735-0298
%D 2007

[Download]