تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (1992-11)

عنوان : ( تاریخ و ادبیات- سلطان محمود مرد یا کشته شد- )

نویسندگان: عباسقلی محمدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005107,
author = {محمدی, عباسقلی},
title = {تاریخ و ادبیات- سلطان محمود مرد یا کشته شد-},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1992},
month = {November},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخ و ادبیات- سلطان محمود مرد یا کشته شد-
%A محمدی, عباسقلی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1992

[Download]