تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (1988-11)

عنوان : ( نظام بی نظامی- نکته‌ای در ساخت غزل حافظ )

نویسندگان: عباسقلی محمدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005110,
author = {محمدی, عباسقلی},
title = {نظام بی نظامی- نکته‌ای در ساخت غزل حافظ},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1988},
month = {November},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام بی نظامی- نکته‌ای در ساخت غزل حافظ
%A محمدی, عباسقلی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1988

[Download]