دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2007-02-20

عنوان : ( مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار )

نویسندگان: منصوره جلال یزدی , محسن کاهانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005127,
author = {جلال یزدی, منصوره and کاهانی, محسن},
title = {مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2007},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار
%A جلال یزدی, منصوره
%A کاهانی, محسن
%J دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2007

[Download]