دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2005-01-20

عنوان : ( ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی )

نویسندگان: سخی محمد محمدی , محسن کاهانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005128,
author = {محمدی, سخی محمد and کاهانی, محسن},
title = {ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی},
booktitle = {دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2005},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی
%A محمدی, سخی محمد
%A کاهانی, محسن
%J دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2005

[Download]