دومین کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران , 2004-12-21

عنوان : ( طراحی یک سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده )

نویسندگان: سخی محمد محمدی , محسن کاهانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005129,
author = {محمدی, سخی محمد and کاهانی, محسن},
title = {طراحی یک سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده},
booktitle = {دومین کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران},
year = {2004},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده
%A محمدی, سخی محمد
%A کاهانی, محسن
%J دومین کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران
%D 2004

[Download]