کنفرانس شهر الکترونیک کیش , 2001-04-21

عنوان : ( کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب )

نویسندگان: جعفر اسکندریان , محسن کاهانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005132,
author = {اسکندریان, جعفر and کاهانی, محسن},
title = {کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب},
booktitle = {کنفرانس شهر الکترونیک کیش},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب
%A اسکندریان, جعفر
%A کاهانی, محسن
%J کنفرانس شهر الکترونیک کیش
%D 2001

[Download]