دانش و توسعه, سال (2000-9)

عنوان : ( نگرشی بر مبانی نظریه باشگاهها )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005176,
author = {فلاحی, محمدعلی},
title = {نگرشی بر مبانی نظریه باشگاهها},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2000},
month = {September},
issn = {2008-1456},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی بر مبانی نظریه باشگاهها
%A فلاحی, محمدعلی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2000

[Download]