دومین کنفرانس هیدرولیک ایران- , 1999-10-23

عنوان : ( تغییر شکل رودخانه بر اثر حمل رسوبات )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده همزمان یک مدل هدرولیکی یک بعدی و یک مدل توزیع تنش برشی کف رودخانه تغییر شکل چند مقطع عرضی محاسبه شد....

کلمات کلیدی

, تنش برشی, هیدرولیک رود خانه, حمل رسوبات , کانال پایدار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005197,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {تغییر شکل رودخانه بر اثر حمل رسوبات},
booktitle = {دومین کنفرانس هیدرولیک ایران-},
year = {1999},
location = {ايران},
keywords = {تنش برشی، هیدرولیک رود خانه،حمل رسوبات ، کانال پایدار،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر شکل رودخانه بر اثر حمل رسوبات
%A خداشناس, سعیدرضا
%J دومین کنفرانس هیدرولیک ایران-
%D 1999

[Download]