دومین کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی , 2001-05-07

عنوان : ( مدل ریاضی شکست سد با استفاده از روش مشخصه ها )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی قبلی از پیامدهایی که سیلاب ناشی از شکست سد ایجاد می کند می تواند از فاجعه های بزرگ جلوگیری کند....

کلمات کلیدی

, شکست سد, جریان غیر ماندگار , روش مشخصه ها, روش Hartree
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005198,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {مدل ریاضی شکست سد با استفاده از روش مشخصه ها},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی},
year = {2001},
keywords = {شکست سد،جریان غیر ماندگار ، روش مشخصه ها، روش Hartree},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل ریاضی شکست سد با استفاده از روش مشخصه ها
%A خداشناس, سعیدرضا
%J دومین کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی
%D 2001

[Download]