ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , 2003-02-11

عنوان : ( یک مدل جدید برای محاسبه توزیع تنش برشی در عرض رودخانه )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش برشی کف رودخانه یکی از پارامترهای مهم در محاسبات هیدرولیکی می باشد...

کلمات کلیدی

, توزیع تنش برشی, مهندسی رودخانه, مدلهای تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005201,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {یک مدل جدید برای محاسبه توزیع تنش برشی در عرض رودخانه},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2003},
keywords = {توزیع تنش برشی، مهندسی رودخانه، مدلهای تجربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک مدل جدید برای محاسبه توزیع تنش برشی در عرض رودخانه
%A خداشناس, سعیدرضا
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2003

[Download]