ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , 2003-02-11

عنوان : ( مطالعه جریان غلیظ و کاربرد در اتتقال هیدرولیکی مواذ جامد )

نویسندگان: محمد رضا علوی مقدم , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق تقسیم بندی های موجودجریانهای با غلظت بیش از 8 درصدمواد جامدجزء جریانهای غلیظ به حساب می آیند. که بخاطر پیچیدگی رفتارشان تئوریهای مربوط به آنها با تئوریهای انتقال رسوب متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است چند تئوری مطرح که از کاربرد بیشتری برخوردار می باشند مورد بررسی قرار گیرند و نتایج تغییرات با تئوری های موجود از طریق مقایسه با داده های آزمایشگاهی مقایسه شود.

کلمات کلیدی

, انتقال هیدرولیکی, گلاب, سرعت بحرانی, گرادیان افت انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005202,
author = {محمد رضا علوی مقدم and خداشناس, سعیدرضا},
title = {مطالعه جریان غلیظ و کاربرد در اتتقال هیدرولیکی مواذ جامد},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2003},
keywords = {انتقال هیدرولیکی،گلاب، سرعت بحرانی،گرادیان افت انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه جریان غلیظ و کاربرد در اتتقال هیدرولیکی مواذ جامد
%A محمد رضا علوی مقدم
%A خداشناس, سعیدرضا
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2003

[Download]