هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2006-05-12

عنوان : ( مقایسه بین رروشهای مختلف محاسبه افت انرژی در انتقال هیدرولیکی مواد جامد )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس , محمد رضا علوی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال هیدورلیکی مواد جامد بوسیله سیالات و اختصاصاً‌ انتقال مواد جامد معدنی( قبل و پس از فراوری) توسط آب از کاربرد گسترده ای در صنعت برخوردار است. اما بعلت پیچیدگی رفتار جریان دو فازی ، تحقیقات و مدل های ارائه شده تاکنون نتوانسته اند شبیه سازی مناسبی از این رفتار ارائه نمایند. جریانهای دو فازی به چهار نوع همگن، شبه همگن‌، ناهمگن و لایه بندی شده تقسیم بندی می شوند. در جریانهای همگن و شبه همگن غلظت واندازه ذرات بقدری پائین است که مخلوط آب و جامد رفتاری مشابه یک ماده تک فازی و با لزجت یکسان دارد و با داشتن لزجت مخلوط می توان افت انرژی را مشابه سیالات تک فاز محاسبه کرد. در جریان ناهمگن ذرات بگونه ای درشت می باشند که تمایل ته نشینی ذرات بسیار بالاست و برای شروع حرکت نیاز به انرژی زیادی است . در جریان های لایه بندی شده ، جریان بصورت دو لایه کاملاً‌ مشخص جامد و مایع وجود دارد. پارامتر اساسی در طراحی خطوط لوله انتقال اینگونه جریان ها عبارت است از افت انرژی حاصل از مجموعه سیال خالص و مواد جامد حمل شونده. در این مقاله چهار روش ,Wasp |Heywood, Newitt, Graf که از روشهای معتبر تعیین افت انرژی می باشند مورد مقایسه قرار می گیرند و با استفاده از یک سری داده های آزمایشگاهی دقت آنها مورد بررسی قرار می گیرد

کلمات کلیدی

, انتقال هیدورلیکی مواد جامد , مدلهای تعیین افت انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005204,
author = {خداشناس, سعیدرضا and محمد رضا علوی مقدم},
title = {مقایسه بین رروشهای مختلف محاسبه افت انرژی در انتقال هیدرولیکی مواد جامد},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {انتقال هیدورلیکی مواد جامد ، مدلهای تعیین افت انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه بین رروشهای مختلف محاسبه افت انرژی در انتقال هیدرولیکی مواد جامد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A محمد رضا علوی مقدم
%J هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2006

[Download]