کنفرانس ملی توسعه منابع آب – , 2009-02-28

عنوان : ( افزایش کارایی مصرف اب در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر ذخیره آب زیر زمینی )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس , طلا یزدان پناه , کامران داوری , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران جزکشورهای خشک و نیمه خشک جهان است که به دلیل رشد جمعیت،گسترش شهرنشینی و توسعه بخش های کشاورزی و صنعت پیوسته با افزایش تقاضای آب مواجه است. تداوم افزایش میزان تقاضا باعث افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای آب در آینده خواهد شد؛ بنابراین دراین نواحی نیاز ضروری به مدیریت منابع آب برای دوری جستن از موقعیتهای بحرانی وجو دارد. با توجه به این که بخش کشاورزی یکی از بزرگترین مصرف کننده های آب در کشور می باشد لذا مدیریت منابع آب، مدیریت تقاضا و تخصیص در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه با توجه به مسأله کم آبی استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی بسیار رایج است. سیستم های تحت فشار باعث می شوند که بر مصرف آب کنترل بیشتری اعمال گردد یعنی بتوان آب را به هر مقدر چه کم و چه زیاد و در هر زمان که مورد نظر زارع باشد مورد استفاده قرار داد می توان گفت انجام این کنترل ها در آبیاری سطحی تا حد زیادی مشکل خواهد بود. هدف از نوشتن این مقاله تأثیر استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار بر مخزن آب زیر زمینی می باشد؛ در این راستا از مدل WEAP استفاده می شود و تأثیر افزایش راندمان آبیاری با تغییر سطح زیر کشت بر ذخیره آب زیرزمینی یکی از حوضه های آبریز خراسان رضوی در آینده مورد بررسی قرار می گیرد

کلمات کلیدی

, WEAP–آب زیرزمینی, کارآیی سیستم آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005213,
author = {خداشناس, سعیدرضا and یزدان پناه, طلا and داوری, کامران and قهرمان, بیژن},
title = {افزایش کارایی مصرف اب در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر ذخیره آب زیر زمینی},
booktitle = {کنفرانس ملی توسعه منابع آب –},
year = {2009},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {WEAP–آب زیرزمینی- کارآیی سیستم آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش کارایی مصرف اب در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر ذخیره آب زیر زمینی
%A خداشناس, سعیدرضا
%A یزدان پناه, طلا
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%J کنفرانس ملی توسعه منابع آب –
%D 2009

[Download]