کنفرانس ملی توسعه منابع آب –زاهدان , 2008-02-29

عنوان : ( بهره گیری از روشهای نوین کنترل سیلاب شهری برای استفاده بهینه در منابع آب )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس , محمد تاج بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عقیده موجود در زمینه کنترل رواناب در کشور ما مبتنی بر تخلیه و دفع سریع سیلاب بفاصله های هر چه دور تر می باشد.سیستمهای زهکشی و شبکه های آب سطحی با پوشش سخت با این هدف احداث می شود تا سرعت جریان را زیادتر نموده و توان تخلیه سیلاب را افزایش دهند .منتهی اشباع شدن سریع شبکه به علت توسعه شهری،عدم بهره برداری و نگهداری مناسب و.... باعث می شود با کوچکترین بارشی خیابانها و کوچه ها دچار آبگرفتگی شود.باتوجه به شرایط فوق لازم است ایران نیز مانند کشورهایی از قبیل فرانسه و ژاپن که پیشگامان استفاده از روشهای نوین در کنترل رواناب شهری هستند از تکنیک های جدید مانند حوضچه های ذخیره رواناب سنگفرش های نفوذ پذیر ،ترانشه های نفوذو باکس های نفوذپذیز استفاده کند.

کلمات کلیدی

, : رواناب شهری, حوضچه های ذخیره رواناب, سنگفرش های نفوذ پذیرو باکس های نفوذپذیز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005214,
author = {خداشناس, سعیدرضا and تاج بخش, محمد},
title = {بهره گیری از روشهای نوین کنترل سیلاب شهری برای استفاده بهینه در منابع آب},
booktitle = {کنفرانس ملی توسعه منابع آب –زاهدان},
year = {2008},
keywords = {: رواناب شهری، حوضچه های ذخیره رواناب، سنگفرش های نفوذ پذیرو باکس های نفوذپذیز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از روشهای نوین کنترل سیلاب شهری برای استفاده بهینه در منابع آب
%A خداشناس, سعیدرضا
%A تاج بخش, محمد
%J کنفرانس ملی توسعه منابع آب –زاهدان
%D 2008

[Download]