سومین کنفرانس منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( بازنگری سیستم جمع آوری رواناب شهری توسط شبیه سازی )

نویسندگان: محمد تاج بخش , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای نوین در زمینه کنترل رواناب در مناطق شهری مبتنی بر تخلیه سریع سیلاب از محدوده شهری می باشند.

کلمات کلیدی

, رواناب شهری, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005216,
author = {تاج بخش, محمد and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بازنگری سیستم جمع آوری رواناب شهری توسط شبیه سازی},
booktitle = {سومین کنفرانس منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رواناب شهری،شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازنگری سیستم جمع آوری رواناب شهری توسط شبیه سازی
%A تاج بخش, محمد
%A خداشناس, سعیدرضا
%J سومین کنفرانس منابع آب ایران
%D 2008

[Download]