پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( بررسی اثر کلیریوم بر زخم سطحی قرنیه در خرگوش )

نویسندگان: جاوید آل داوود , احمدرضا موثقی , سمیه نمرودی , محمدرضا امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر کلیریوم بر زخم سطحی قرنیه در خرگوش

کلمات کلیدی

بررسی اثر کلیریوم بر زخم سطحی قرنیه در خرگوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005243,
author = {جاوید آل داوود and موثقی, احمدرضا and نمرودی, سمیه and امامی, محمدرضا},
title = {بررسی اثر کلیریوم بر زخم سطحی قرنیه در خرگوش},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بررسی اثر کلیریوم بر زخم سطحی قرنیه در خرگوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کلیریوم بر زخم سطحی قرنیه در خرگوش
%A جاوید آل داوود
%A موثقی, احمدرضا
%A نمرودی, سمیه
%A امامی, محمدرضا
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]