ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2006-10-31

عنوان : ( ضایعات جلذی پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در اسبک12 مورد در سالهای 1375 تا 1385 )

نویسندگان: محمدرضا امامی , احمدرضا موثقی , محسن ملکی , کامران سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005246,
author = {امامی, محمدرضا and موثقی, احمدرضا and ملکی, محسن and سرداری, کامران},
title = {ضایعات جلذی پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در اسبک12 مورد در سالهای 1375 تا 1385},
booktitle = {ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضایعات جلذی پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در اسبک12 مورد در سالهای 1375 تا 1385
%A امامی, محمدرضا
%A موثقی, احمدرضا
%A ملکی, محسن
%A سرداری, کامران
%J ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]