ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2006-10-31

عنوان : ( انسداد مری در گاو: مطالعه گذشته نگر بر روی 20 مورد گاو بیمار )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , محمدرضا امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005247,
author = {محمدی, غلامرضا and امامی, محمدرضا},
title = {انسداد مری در گاو: مطالعه گذشته نگر بر روی 20 مورد گاو بیمار},
booktitle = {ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انسداد مری در گاو: مطالعه گذشته نگر بر روی 20 مورد گاو بیمار
%A محمدی, غلامرضا
%A امامی, محمدرضا
%J ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]