دومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 1994-11-19

عنوان : ( مطالعه اثر فنوفورزیس ویتامین c در ترمیم تاندون تک سمی )

نویسندگان: ایرج نوروزیان , پرویز اهورایی , محمدرضا امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ihjoihoiu

کلمات کلیدی

nhh
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005253,
author = {ایرج نوروزیان and پرویز اهورایی and امامی, محمدرضا},
title = {مطالعه اثر فنوفورزیس ویتامین c در ترمیم تاندون تک سمی},
booktitle = {دومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {1994},
location = {ايران},
keywords = {nhh},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر فنوفورزیس ویتامین c در ترمیم تاندون تک سمی
%A ایرج نوروزیان
%A پرویز اهورایی
%A امامی, محمدرضا
%J دومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 1994

[Download]