اولین کنگره بهداشت و بیماری های اسب , 1996-11-12

عنوان : ( مطالعه تاثیر اولتراسونوتراپی در التیام پارگی تاندون خم کننده سطحی بندهای انگشت در حیوان تک سمی )

نویسندگان: ایرج نوروزیان , پرویز اهورایی , محمدرضا امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005255,
author = {ایرج نوروزیان and پرویز اهورایی and امامی, محمدرضا},
title = {مطالعه تاثیر اولتراسونوتراپی در التیام پارگی تاندون خم کننده سطحی بندهای انگشت در حیوان تک سمی},
booktitle = {اولین کنگره بهداشت و بیماری های اسب},
year = {1996},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر اولتراسونوتراپی در التیام پارگی تاندون خم کننده سطحی بندهای انگشت در حیوان تک سمی
%A ایرج نوروزیان
%A پرویز اهورایی
%A امامی, محمدرضا
%J اولین کنگره بهداشت و بیماری های اسب
%D 1996

[Download]