چهارمین سمپوزیم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2003-02-04

عنوان : ( یافته های قلبی-تنفسی بیهوشی کوتاه مدت با تالامونال و ریکاوری از آن: یک مطالعه تجربی د رسگ )

نویسندگان: محمدرضا امامی , علیرضا کامرانی , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005256,
author = {امامی, محمدرضا and کامرانی, علیرضا and مهری, مهرداد},
title = {یافته های قلبی-تنفسی بیهوشی کوتاه مدت با تالامونال و ریکاوری از آن: یک مطالعه تجربی د رسگ},
booktitle = {چهارمین سمپوزیم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2003},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یافته های قلبی-تنفسی بیهوشی کوتاه مدت با تالامونال و ریکاوری از آن: یک مطالعه تجربی د رسگ
%A امامی, محمدرضا
%A کامرانی, علیرضا
%A مهری, مهرداد
%J چهارمین سمپوزیم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2003

[Download]