دومین سمینار پژوهشی طیور کشور- 10-9 بهمن 1381، کرج، مرکز تحقیقات علوم دامی کشورف حیدر آباد کرج , 2003-01-29

عنوان : ( بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005270,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {دومین سمینار پژوهشی طیور کشور- 10-9 بهمن 1381، کرج، مرکز تحقیقات علوم دامی کشورف حیدر آباد کرج},
year = {2003},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A کرمانشاهی, حسن
%J دومین سمینار پژوهشی طیور کشور- 10-9 بهمن 1381، کرج، مرکز تحقیقات علوم دامی کشورف حیدر آباد کرج
%D 2003

[Download]