دومین کنفرانس انجمن جهانی طیور، شاخه ایران، 22-20 مهر 1381، تهران-مرکز همایشهای رازی-دانشگاه علوم چزشکی ایران , 2002-10-12

عنوان : Does betaine effective in broiler chickens when replaced DL-Methionine? ( آیا بتائین می تواند جایگزین متیونین در طیور گردد؟ )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005273,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {Does betaine effective in broiler chickens when replaced DL-Methionine?},
booktitle = {دومین کنفرانس انجمن جهانی طیور، شاخه ایران، 22-20 مهر 1381، تهران-مرکز همایشهای رازی-دانشگاه علوم چزشکی ایران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Does betaine effective in broiler chickens when replaced DL-Methionine?
%A کرمانشاهی, حسن
%J دومین کنفرانس انجمن جهانی طیور، شاخه ایران، 22-20 مهر 1381، تهران-مرکز همایشهای رازی-دانشگاه علوم چزشکی ایران
%D 2002

[Download]