اولین همایش علمی انجمن جهانی طیور- شاخه ایران-12-11 شهریور 1380-تهران-سالن اجلاس سران , 2001-09-02

عنوان : ( اثر مکمل آنزیمی بر بهره وری مواد مغذی جیره های حاوی کندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005276,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {اثر مکمل آنزیمی بر بهره وری مواد مغذی جیره های حاوی کندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان},
booktitle = {اولین همایش علمی انجمن جهانی طیور- شاخه ایران-12-11 شهریور 1380-تهران-سالن اجلاس سران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مکمل آنزیمی بر بهره وری مواد مغذی جیره های حاوی کندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان
%A کرمانشاهی, حسن
%J اولین همایش علمی انجمن جهانی طیور- شاخه ایران-12-11 شهریور 1380-تهران-سالن اجلاس سران
%D 2001

[Download]