سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 شهریور 1380- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج-حیدر آباد , 2001-09-05

عنوان : ( اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005277,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 شهریور 1380- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج-حیدر آباد},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی
%A کرمانشاهی, حسن
%J سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 شهریور 1380- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج-حیدر آباد
%D 2001

[Download]