سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 1380-مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج- حیدر آباد , 2001-09-05

عنوان : ( بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودر ماهی با بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005278,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودر ماهی با بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 1380-مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج- حیدر آباد},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودر ماهی با بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A کرمانشاهی, حسن
%J سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 1380-مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج- حیدر آباد
%D 2001

[Download]