دومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور-12-11 شهریور 1378- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور-کرج- حیدر آباد , 1999-09-02

عنوان : ( کاربردآنزیم در جیره های حاوی گندم بر عملکرد مرغ تخمگذار )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005279,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {کاربردآنزیم در جیره های حاوی گندم بر عملکرد مرغ تخمگذار},
booktitle = {دومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور-12-11 شهریور 1378- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور-کرج- حیدر آباد},
year = {1999},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربردآنزیم در جیره های حاوی گندم بر عملکرد مرغ تخمگذار
%A کرمانشاهی, حسن
%J دومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور-12-11 شهریور 1378- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور-کرج- حیدر آباد
%D 1999

[Download]