اولین سمینار بین المللی طیور-9-7 ابان 1369- تهران-هتل آزادی , 1990-10-29

عنوان : ( مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغها در سیکل دوم تخمگذاری )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005286,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغها در سیکل دوم تخمگذاری},
booktitle = {اولین سمینار بین المللی طیور-9-7 ابان 1369- تهران-هتل آزادی},
year = {1990},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغها در سیکل دوم تخمگذاری
%A کرمانشاهی, حسن
%J اولین سمینار بین المللی طیور-9-7 ابان 1369- تهران-هتل آزادی
%D 1990

[Download]