اولین کنگره علوم دامی کشور- 12-10 شهریور 1383- دانشکده کشاورزی تهران-کرج , 2004-08-31

عنوان : ( بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005289,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی در جوجه های گوشتی},
booktitle = {اولین کنگره علوم دامی کشور- 12-10 شهریور 1383- دانشکده کشاورزی تهران-کرج},
year = {2004},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی در جوجه های گوشتی
%A کرمانشاهی, حسن
%J اولین کنگره علوم دامی کشور- 12-10 شهریور 1383- دانشکده کشاورزی تهران-کرج
%D 2004

[Download]