کنفرانس سالانه علوم دامی , 2007-04-02

Title : Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation ( Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation )

Authors: amir balakhial , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005317,
author = {Balakhial, Amir and Naserian, Abbas Ali and Heravi Moussavi, Alireza and EFTEKHARI SHAHROUDI, Feradoun},
title = {Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation},
booktitle = {کنفرانس سالانه علوم دامی},
year = {2007},
location = {South port, ENGLAND},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation
%A Balakhial, Amir
%A Naserian, Abbas Ali
%A Heravi Moussavi, Alireza
%A EFTEKHARI SHAHROUDI, Feradoun
%J کنفرانس سالانه علوم دامی
%D 2007

[Download]