جشنواره ملی کلزا- 21-16 اردیبهشت 1385، شیراز-ایران , 2006-05-06

عنوان : ( اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005325,
author = {کرمانشاهی, حسن},
title = {اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی},
booktitle = {جشنواره ملی کلزا- 21-16 اردیبهشت 1385، شیراز-ایران},
year = {2006},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی
%A کرمانشاهی, حسن
%J جشنواره ملی کلزا- 21-16 اردیبهشت 1385، شیراز-ایران
%D 2006

[Download]