اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی , 2006-08-11

عنوان : ( بررسی پلی مورفیسم و فراوانی آللی MHC کلاس II (DRB3.2) در گاوهای هلشتاین ایران به کمک PCR-RFLP )

نویسندگان: خسروی , محمدرضا نصیری , توکل افشار , علیرضا هروی موسوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005343,
author = {خسروی and نصیری, محمدرضا and توکل افشار and هروی موسوی, علیرضا},
title = {بررسی پلی مورفیسم و فراوانی آللی MHC کلاس II (DRB3.2) در گاوهای هلشتاین ایران به کمک PCR-RFLP},
booktitle = {اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2006},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پلی مورفیسم و فراوانی آللی MHC کلاس II (DRB3.2) در گاوهای هلشتاین ایران به کمک PCR-RFLP
%A خسروی
%A نصیری, محمدرضا
%A توکل افشار
%A هروی موسوی, علیرضا
%J اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2006

[Download]