سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی )

نویسندگان: اعظم زینلی , احمد ریاسی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , حجت ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی

کلمات کلیدی

تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005386,
author = {اعظم زینلی and احمد ریاسی and کرمانشاهی, حسن and همایون فرهنگ فر and حجت ضیائی},
title = {تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی
%A اعظم زینلی
%A احمد ریاسی
%A کرمانشاهی, حسن
%A همایون فرهنگ فر
%A حجت ضیائی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]