سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی )

نویسندگان: رضا دلیری , حسن کرمانشاهی , جلیل توکل افشاری , رضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005388,
author = {رضا دلیری and کرمانشاهی, حسن and جلیل توکل افشاری and رضا وکیلی},
title = {اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی
%A رضا دلیری
%A کرمانشاهی, حسن
%A جلیل توکل افشاری
%A رضا وکیلی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]