سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC )

نویسندگان: علیرضا حاذق , نظر افظلی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC

کلمات کلیدی

تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005390,
author = {علیرضا حاذق and نظر افظلی and کرمانشاهی, حسن and همایون فرهنگ فر},
title = {تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC
%A علیرضا حاذق
%A نظر افظلی
%A کرمانشاهی, حسن
%A همایون فرهنگ فر
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]