سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-14

عنوان : ( اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی )

نویسندگان: ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

کلمات کلیدی

اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005420,
author = {بالاخیال, ا میر and ناصریان, عباسعلی and هروی موسوی, علیرضا and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی
%A بالاخیال, ا میر
%A ناصریان, عباسعلی
%A هروی موسوی, علیرضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]