سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا )

نویسندگان: ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک

کلمات کلیدی

تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005421,
author = {بالاخیال, ا میر and ناصریان, عباسعلی and هروی موسوی, علیرضا and افتخارشاهرودی, فریدون and ولی زاده, رضا},
title = {تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا
%A بالاخیال, ا میر
%A ناصریان, عباسعلی
%A هروی موسوی, علیرضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A ولی زاده, رضا
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]