سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-14

عنوان : ( ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم )

نویسندگان: طاهره محمدابادی , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم

کلمات کلیدی

ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005423,
author = {محمدابادی, طاهره and دانش مسگران, محسن and هروی موسوی, علیرضا and نصیری, محمدرضا},
title = {ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم
%A محمدابادی, طاهره
%A دانش مسگران, محسن
%A هروی موسوی, علیرضا
%A نصیری, محمدرضا
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]