سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-14

عنوان : ( تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل... )

نویسندگان: فرخنده رضائی , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل...

کلمات کلیدی

تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005425,
author = {رضائی, فرخنده and دانش مسگران, محسن and هروی موسوی, علیرضا},
title = {تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل...},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل...
%A رضائی, فرخنده
%A دانش مسگران, محسن
%A هروی موسوی, علیرضا
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]