سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-14

عنوان : ( بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین )

نویسندگان: عبدالروف الشوکانی , محمدرضا نصیری , فریدون افتخارشاهرودی , علیرضا هروی موسوی , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین

کلمات کلیدی

بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005426,
author = {الشوکانی, عبدالروف and نصیری, محمدرضا and افتخارشاهرودی, فریدون and هروی موسوی, علیرضا and جوادمنش, علی},
title = {بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین
%A الشوکانی, عبدالروف
%A نصیری, محمدرضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A هروی موسوی, علیرضا
%A جوادمنش, علی
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]