سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-14

عنوان : ( بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , مازیار انصاری , علیرضا هروی موسوی , مهدی وفای واله , فریدون افتخارشاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش وزن روزانه، گوسفند بلوچی. ،PCR-SSCP ، کلمات کلیدی: هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولین

کلمات کلیدی

, افزایش وزن روزانه, گوسفند بلوچی. , PCR-SSCP , کلمات کلیدی:
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005429,
author = {طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا and انصاری, مازیار and هروی موسوی, علیرضا and وفای واله, مهدی and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {افزایش وزن روزانه، گوسفند بلوچی. ،PCR-SSCP ، کلمات کلیدی:},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%A انصاری, مازیار
%A هروی موسوی, علیرضا
%A وفای واله, مهدی
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]