علوم پایه پزشکی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2006-2) , صفحات (75-82)

عنوان : ( بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitro )

نویسندگان: جواد آرشامی , حسین اسماعیل زاده نوغانی , مهدی نصیری محلاتی , مرتضی هاشمی عطار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین اثرات آنتی اکسیدانی بر خصوصیات اسپرم

کلمات کلیدی

, ویتامین E, خصوصیات اسپرم, ذخیره اسپرم , in vitro
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005435,
author = {آرشامی, جواد and اسماعیل زاده نوغانی, حسین and نصیری محلاتی, مهدی and هاشمی عطار, مرتضی},
title = {بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitro},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2006},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-3874},
pages = {75--82},
numpages = {7},
keywords = {ویتامین E، خصوصیات اسپرم، ذخیره اسپرم ، in vitro},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitro
%A آرشامی, جواد
%A اسماعیل زاده نوغانی, حسین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A هاشمی عطار, مرتضی
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2006

[Download]