همایش ملی باتری تهران , 2001-10-23

عنوان : ( شناسایی عوامل مؤثر بر تولید اکسید سرب توسط روش طراحی آزمایشات )

نویسندگان: محمدرضا مه پیکر , ناصر محمدی جلالی , شهریار جعفری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005451,
author = {مه پیکر, محمدرضا and ناصر محمدی جلالی and شهریار جعفری},
title = {شناسایی عوامل مؤثر بر تولید اکسید سرب توسط روش طراحی آزمایشات},
booktitle = {همایش ملی باتری تهران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل مؤثر بر تولید اکسید سرب توسط روش طراحی آزمایشات
%A مه پیکر, محمدرضا
%A ناصر محمدی جلالی
%A شهریار جعفری
%J همایش ملی باتری تهران
%D 2001

[Download]