کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس , 2004-05-18

عنوان : ( بررسی اثرات تقطیر بخار بر متغیرهای جریان در شیپوره‌ های همگرا واگرا با استفاده از معادله حالت ویریالی تا ضریب چهارم )

نویسندگان: محمدرضا مه پیکر , مجتبی برجعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمانیکه بخار مافوق گرم در یک توربین بخار انبساط می‌یابد به مرور حرارتش کاسته شده و در بعضی از طبقات توربین جوانه زایی شروع و جریان دو فازی بوجود می آید عبور جریان از میان پره های توربین بصورت سه بعدی است ولی از آنجا که تحلیل چنین جریانهایی بسیار پیچیده بوده و بدون ساده سازی امکان پذیر نمباشد لذا فرآبند چگالش داخل طبقات توربین در حالت مادون صوت را از طریق عملکرد یک جریان تراکم پذیر یک بعدی در داخل یک نازل همگرا - واگرا مورد بررسی قرار میدهیم.

کلمات کلیدی

, رطوبت , فوق سردی , فوق اشباع , جوانه زایی , شعاع بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005455,
author = {مه پیکر, محمدرضا and برجعلی, مجتبی},
title = {بررسی اثرات تقطیر بخار بر متغیرهای جریان در شیپوره‌ های همگرا واگرا با استفاده از معادله حالت ویریالی تا ضریب چهارم},
booktitle = {کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رطوبت - فوق سردی - فوق اشباع - جوانه زایی - شعاع بحرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تقطیر بخار بر متغیرهای جریان در شیپوره‌ های همگرا واگرا با استفاده از معادله حالت ویریالی تا ضریب چهارم
%A مه پیکر, محمدرضا
%A برجعلی, مجتبی
%J کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
%D 2004

[Download]