اقتصاد و تجارت نوین, دوره (1), شماره (2), سال (2005-11) , صفحات (49-66)

عنوان : ( موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , مرجان فیاضی , ملیحه میرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی و مطالعه موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران است. در این مقاله موانع استفاده از فناوری اطلاعات در قالب ۶ طبقهٔ مدیریتی، انسانی، فرهنگی ـ اجتماعی، سازمانی ـ ساختاری، فنی ـ تکنولوژی و محیطی طبقه‌بندی و با روش میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. شش طبقه عوامل یاد شده به ۲۶ عامل فرعی‌تر تقسیم و رتبه‌بندی گردیده‌اند. نتایج نشان می‌ٔهد به جز عوامل طبقه سازمانی ـ ساختاری و مدیریتی، سایر عوامل به‌عنوان موانع استقرار فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران مطرح می‌باشند.

کلمات کلیدی

, گردشگری, فناوری اطلاعات, گردشگری الکترونیک, آزمون فرضیه, روش میدانی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005463,
author = {کاظمی, مصطفی and مرجان فیاضی and ملیحه میرزاده},
title = {موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران},
journal = {اقتصاد و تجارت نوین},
year = {2005},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {1735-6415},
pages = {49--66},
numpages = {17},
keywords = {گردشگری، فناوری اطلاعات، گردشگری الکترونیک، آزمون فرضیه، روش میدانی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران
%A کاظمی, مصطفی
%A مرجان فیاضی
%A ملیحه میرزاده
%J اقتصاد و تجارت نوین
%@ 1735-6415
%D 2005

[Download]